Saturday, July 3, 2010

Rancangan Tahunan

Sekretariat Rukun Negara KUIS telah bersepakat membincangkan bermula dari awal tahun dan juga semasa di Kolokium Sekretariat Rukun Negara di Tiara Beach Resort baru2 ini untuk melancarkan dan melaksanakan aktiviti yang diracangkan seperti berikut :

1) Sambutan Mega Merdeka
2) Program “Jelajah Desa”
3) Rafting
4) Mentor – mentee
5) Program “Kitar Semula”
6) Edaran risalah & buletin
7) Ilmuan Intelek
8 ) Hari Terbuka Rukun Negara

Ini adalah diantara aktiviti sepanjang tahun yang telah dirancang …Berikutnya pula adalah “Projek Mega Kuis ” seperti yang telah diusulkan semasa di Kolokium SRN lepas di Port Dickson.

Kami telah merancang satu projek mega yang kebarangkalian melibatkan seluruh ahli SRN disetiap IPT .Projek tersebut ialah ” “Festival Makanan Negeri ” yang mungkin akan diadakan pada tahun 2010 ini setelah mendapatkan kelulusan dari pihak tertentu.

No comments:

Post a Comment